Informace ke KSP to go®

Deckenstrahlheizung Wärme
Deckenstrahlheizung Winter

Jak funguje vytápění sálavými panely?

Sálavé panely předávají pomocí infračerveného záření do prostoru teplo z otopné vody, která jimi proudí. Výška zavěšení přitom hraje podřadnou roli. Infračervené záření vzduchem prochází a zahřívá pouze povrchy, na které narazí. Tento princip je všeobecně známý i z přírody. Studenokrevná zvířata, jako například ještěrky, se často vyhřívají na sluncem rozpálených kamenech. Přece také my lidé tento princip nevědomky využíváme.
Když je venku chladněji, pokud je to možné, raději zůstáváme na slunci než ve stínu, ačkoliv je okolní teplota vzduchu víceméně stejná.
Dokonce při zimních mínusových teplotách je na slunci příjemně teplo. Je to proto, že teplo ze slunce neohřívá vzduch, ale plochy, na které svítí. Sálavé panely pracují úplně stejně. Až 79 % tepelné energie ze sálavých panelů přijímají plochy v prostoru: zdi, podlaha, vybavení a nesmíme zapomenout na přítomné osoby. Tepelné záření je všeobecně vnímáno jako velmi příjemné. Zahřáté plochy předávají teplo celému prostoru a starají se tak o rovnoměrné rozložení teploty.

Proč jsou sálavé panely energeticky efektivní?

Sálavým vytápěním je, na rozdíl od konvektivních otopných soustav, možné zajistit tepelnou pohodu při mnohem nižší teplotě vzduchu. Za různých podmínek, může být teplota vzduchu až o 4 °C nižší. Samotná tato skutečnost ušetří mezi 15 až 25 % energie na vytápění. Díky vertikálně velmi rovnoměrně rozložené teplotě dochází k menším tepelným ztrátám přes střechu haly. Podle stavu izolace zastřešení může docházet k úspoře energie rovněž přes 20 %. Energie, která se neztrácí, se také nemusí vyrábět. Sálavé vytápění pro svou funkci nepotřebuje téměř žádnou elektrickou energii, pouze zdroj tepla. Z toho plyne úsporný potenciál až k 80 % provozního proudu oproti teplovzdušným jednotkám s ventilátory. V součtu se ve srovnání s jinými běžně používanými způsoby vytápění, jako například teplovzdušným vytápění, ušetří až 50 % energie.

Jaký je vliv sálavého vytápění na životní prostředí?

Sálavé vytápění je k životnímu prostředí od počátku velmi přátelské. Vedle vysoké energetické efektivity a s tím spojené úspoře CO2 mají sálavé panely velmi dlouhou životnost. Vzhledem k tomu, že jsou navíc téměř bezúdržbové, během tohoto dlouhého času nedochází k žádnému dalšímu energetickému výdaji navíc. Sálavé panely jsou vyrobeny z oceli a hliníku. Tyto materiály lze po čase zrecyklovat a znovu použít. Kromě toho máte se sálavými panely naprostou volnost vybrat si nefosilní paliva jako zdroj energie. Sálavé panely mohou být vhodně kombinovány i s tepelnými čerpadly.

To vše zaručuje udržitelnost a extrémně nízké náklady na životní cyklus!

Einsparungen bis zu 50%

Úspora až 50 % …

... oproti jiným běžným způsobům vytápění, jako například teplovzdušnému vytápění, není výjimečná.
Schnelle Amortisation

Rychlá amortizace

I když jsou vstupní náklady na sálavé vytápění vyšší než u většiny dalších systémů, vyplatí se velmi brzy.

Wartungsfrei

Bezúdržbovost

Bezúdržbovost je pouze jedním z mnoha pozitivních prvků sálavého vytápění

Integrierte Beleuchtung

Vestavěné osvětlení

Kdo potřebuje teplo, potřebuje většinou i světlo.

Cookies usnadňují poskytování našich služeb. Používáním našich služeb souhlasíte s používáním souborů cookie.