Odpovědnost - právní informace

§ 1 Upozornění týkající se obsahu
Volný a přístupný obsah těchto webových stránek byl vytvořen s maximální péčí. Poskytovatel těchto stránek však nezaručuje správnost a aktuálnost bezplatných a volně dostupných žurnalistických zdrojů a zpráv. Příspěvky identifikované jménem vyjadřují názor autora a ne vždy názor poskytovatele. Samotnou proklamací bezplatného a volně přístupného obsahu nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, v tomto ohledu chybí právní závazek poskytovatele.

§ 2 Externí odkazy
Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušných provozovatelů. V době vzniku odkazu poskytovatel zkontroloval obsah třetích stran, aby zjistil, že nedošlo k porušení právních předpisů. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí design a obsah odkazovaných stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že poskytovatel vlastní obsah za odkazem. Neustálé kontrolování externích odkazů je pro nabízejícího nepřiměřené bez konkrétních náznaků porušení právních předpisů. V případě znalostí o právních porušeních jsou však tyto externí odkazy okamžitě smazány.

§ 3 Autorská práva a práva na ochranu duševního vlastnictví
Obsah zveřejněný na této webové stránce podléhá českému autorskému právu a právu průmyslového vlastnictví. Jakékoli použití, které není povoleno českým zákonem o ochraně autorských práv, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného vlastníka autorských práv. To platí zejména pro reprodukci, zpracování, překlad, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických nosičích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou takto označeny. Neoprávněná duplikace nebo šíření dílčího obsahu nebo úplných stránek není přípustné a je trestné. Pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití je povolena.

Prezentace této webové stránky v cizích rámcích je povolena pouze s písemným svolením.

§ 4 Zvláštní podmínky použití
Vzhledem k tomu, že se zvláštní podmínky použití této webové stránky odchylují od výše uvedených odstavců, je na ně vždy příslušném místě výslovně upozorněno. V tomto jednotlivém případě platí zvláštní podmínky použití.

Zdroj: Impressumsgenerator se vyvíjí u Gramm - advokáta v Hannoveru

Cookies usnadňují poskytování našich služeb. Používáním našich služeb souhlasíte s používáním souborů cookie.