Smjernice za projektiranje KSP to go® toplinskih ploča

Uvod

Ovaj priručnik je alat za montere/inžinjere grijanja koji ne žele samo instalirati grijaće površine u skladu s općim preporukama, nego žele saznati više o njihovoj funkciji, osnovama optimalnog dizajna i potencijalnim rizicima koji se mogu pojaviti pri korištenju KSP to go.

Terminologija:

Toplinske ploče
Naše toplinske ploče KSP to go® proizvedene su od 4, 6 ili 8 osnovnih lamela širine 150 mm (lamela: čelična cijev obostrano zaprešana u 0,8 mm debljine aluminiskog lima, kvaliteta materijala AlMgMn H26, kako bi se osigurao optimalan prijenos topline i grijanje po cijeloj površini cijevi na ploči). Ploče su opremljene s četiri ovjesne točke. Dužina ploče je 2 ili 3 m, visina stranice 50 mm, ukupna visina 70 mm.
Trake ploča
Toplinske ploče KSP to go® mogu se spojiti pomoću press uređaja u duže trake ploča. Za priključne točke su predvidjeni poklopci. Potrebni završni razdjeljnici također su uključeni u paket i povezuju se na ploče pomoću press spojeva/fitinga.
Razlika temperature vode
Razlika izmedju temperature vode na ulazu i izlazu iz toplinske ploče
Radna razlika temperature
Razlika izmedju prosječne temperature vode i tražene temperature prostora.
Krug grijanja
Svaki krug grijanja sastoji se od jedne ili više međusobno povezanih traka s jednim dovodom iz izvora topline i jednog povratka u izvor topline.
Ovjes
Toplinske ploče KSP to go® moraju biti ovješene fleksibilnim sustavima (metalne sajle ili lanci). Svaka ploča ima dva nosača, svaki nosač dvije točke s Rapid spojnicama. Ovjesi na jenom nosaču ravne okomite (tip H), viseći sa stropa, samo iz jedne točke (tip A ili Y) ili vješanje pod kutom (tip V).
Abhaengungen H
Abhaengungen Y
Abhaengungen V
Abhaengungen A

Temeljne činjenice

Širenje/ekspanzija

Aluminij i čelik se šire uslijed zagrijavanja, na različite načine. Koeficijent linearne toplinske ekspanzije čelika je 12,0 · 10-6 [m / mK], ali aluminij 22,2 · 10-6 [m / mK], što je gotovo dvostruko više. Naši su inženjeri riješili ovaj problem kako slijedi: Kao što je gore opisano, čelične cijevi i površine za grijanje aluminija nisu zavarene tako da se mogu samostalno istezati. Također, kod spajanja više ploča, aluminijski elementi nisu spojeni. Donji poklopci su priključeni samo na cijevi. Dakle, samo je potrebno imati na umu širenje čeličnih cijevi.

 1. Odredite dužinu ovjesnih točki, ukupnu dužinu trake ploča (LBand) i mjesto fiksnih točaka (fiksne navojne veze i sl.)
 2. Izračunajte širenje: Δl = LBand * (tmax,provoz – tmin,montáž) * 12,0 · 10-6.
 3. Ovisno o rezultatu, potrebno je procijeniti je li odabrana dužina i vrsta ovjesa mogu kompenzirati moguće produženje. Također je dobra ideja da najprije razmotrite što će se dogadjati s toplinskom pločom kod grijanja (odklon, izvijanje i sl. ), tada ćete biti bolje pripremljeni za bilo kakve poteškoće.
 4. Ako je potrebno, pregledajte i ispravite planirani ovjes. Kod dužih traka spojenih ploča bi kao osnova za korištenje bile fleksibilna crijeva (u isporuci) i pridržavanje preporučenih minimalnih dužina ovjesa.

Upozorenje

Obratite pozornost na širenje materijala/istezanje, pogotovo ako planirate mali nagib ili visoku temperaturu vode.

Kako najbolje kompenzirati širenje

 1. Koristite fleksibilne ovjesne sisteme ( metalne sajle, lanci).
 2. Ako je moguće, koristite duže ovjese.
 3. Jako namjeravate kod traka spojenih ploča dužih od 20 m, koristiti ovjese tipa A ili Y, dobro je kao izravnavanje dopuniti jedan ovjes tipa V.
 4. d. Kad mjerite ovjesne točke na stropu, mislite kod slijednih ploča na povečanje udaljenosti ovjesnih točki, kod radne temperature.
Ausdehnung Kompensieren A
Loša izvedba
Ausdehnung Kompensieren B
Pravilna izvedba


1 sustav ovjesa prije produžetka, 2 sustava ovjesa s maksimalnim produžetkom, 3 Toplinska ploča, Δl maksimalno produženje

Spajanje traka spojenih ploča

1. Zaseban spoj

1. Zaseban spoj

4 odvojena kruga grijanja
2. Usporedni spoj

2. Usporedni spoj

4 usporedna kruga grijanja
3. Serijski spoj

3. Serijski spoj

1 krug grijanja - serijski spoj
A) Opskrba toplinom
Zahvaljujući načelu infracrvenog grijanja, toplinske ploče mogu isporučiti točno traženu toplinu. Svako radno mjesto u hali ima specifične vanjske uvjete. Jasno je da će slabo brtvljeni prozori u dvorani od 40 x 100 m utjecati na toplinsku udobnost zaposlenika u sredini hale - minimalno. Međutim, ako zaposlenik ima svoje radno mjesto u blizini prozora, situacija je sasvim drugačija. Stoga su zahtjevi za grijanje hala vrlo raznoliki. Grijanje treba planirati prema lokalnim potrebama. Na hladnim vanjskim zidovima potrebno je više topline nego u sredini hodnika. Sa infracrvenim toplinskim pločama, lako možemo riješavati uvjete: na pr. na vanjskim zidovima planiramo ploče veće širine od onih u sredini hale ili se dovod najtoplije vode planira uvijek na najhladnijim zidovima. [1]

[1] Kabele, K., Hojer, O., Kotrbatý, M., Sommer, K., Petráš, D. Energy efficient heating and ventilation of large halls. Rehva guidebook no. 15. REHVA. Bruxelles 2011. ISBN 978-2-930521-06-0

B) Minimalna brzina protoka
Prvi ograničavajući aspekt je toplinska snaga naših toplinkih ploča. To je ispitano testiranjem u HLK Stuttgart u skladu s EN 14037th. Bitnim za postizanje izmjerene toplinske snage je da se protok vode u cijevi ima karakter turbulentncije. Da li je protok turbulentanutvrdjuje se iz vrijednosti tzv. Reynoldsovog broja. Ovaj broj u mehanici fluida izražava omjer inercijalnih sila i unutarnjeg trenja u tekućini. To je funkcija brzine protoka, promjera cijevi i kinematičke viskoznosti tekućine. Što je veća brzina protoka i promjer cijevi, to je veći Re. Što je veća viskoznost, manji je Re. Ako je njegova vrijednost Re> 4000, turbulentan protok je siguran. Drugi aspekt koji definira minimalnu brzinu je odzračivanje. Toplinske ploče KSP to go vješamo/montiramo vodoravno (bez nagiba), te je potrebno da struja vode bude dovoljno brza da bi se mogli odnijeti mjehurići zraka do najvišeg mjesta, gdje se odzračuje.
C) Reducirajte cijevi ventilima minimalno
Svaki ventil i svaki spoj u stropnom prostoru potencijalni su izvor budućih propuštanja. Danas su jeftini regulacijski ventili vrlo popularni, ali su i najslabija točka sistema, a popravci pod krovom uvijek su skupi. Relevantni dijelovi za trajanje naših zračenja su cijevi i fitingi. Bez ikakvih problema mogu doseći vijek od 20 godina ili više. Zahvaljujući visokoj kvaliteti naše proizvodnje, jamčimo 10 godina za toplinske ploče.
D) Gubitak tlaka

Gubici tlaka u KSP to go® asortimanu mogu se podijeliti na sljedeći način:

 • Gubici tlaka toplinskih ploča Δp1
 • Gubici tlaka razdjeljnika Δp2
 • Gubici tlaka fleksibilnih nekorodirajučih crijeva Δp3

Gubici pritiska toplinskih ploča Δp1 prikazani su u dijagramu 1. Podaci se prikazuju za svaku vrstu KSP to go®, ovisno o protoku. Prikazane su vrijednosti gubitka tlaka po metru i stoga ih se mora pomnožiti s ukupnom dužinom trake ploča.

Gubici tlaka razdjeljnika Δp2 mogu se naći u dijagramu 2. Radi preglednosti, ukupne vrijednosti trake ploča, već su dodane (sve razdjeljnike registre trake zajedno). Rezultat možete oduzeti u Pa ili mbar. Alternativno, točnije možete izračunati rezultat pomoću vrijednosti kvs u sljedećoj tablici.

  Kvs [m3/h]
Garnitura razdjeljnika KSP to go®600 (Box 4) 7,40
Garnitura razdjeljnika KSP to go®900 (Box 5) 8,13
Garnitura razdjeljnika KSP to go®1200 (Box 6) 6,12
2 kom KSP to go® - Crijevo od nehrdjajučeg čelika 5,94

Dijagram 1

Dijagram 1

Gubici tlaka toplinskih ploča KSP to go®
Dijagram 2

Dijagram 2

Gubici tlaka pribora KSP to go®

Ka riješenom primjeru

Ako radite toplinske ploče prvi put:

 1. Provjerite minimalnu brzinu protoka kada su sve trake ploča u prostoriji spojene u seriju (samo jedan krug grijanja). Provjerite gubitke tlaka (u većini sustava grijanja, krugovi grijanja mogu se postaviti tako da pad tlaka bude manji od 50 kPa (500 mbar) uključujući cijevi i ventile)!
 2. Jako su gubici tlaka viši, podijelite trake u nekoliko grijanih krugova (trake spojene paralelno).
 3. Provjerite gubitke tlaka u cjevovodu i izvršite hidrauličko balansiranje.

Toplinske ploče KSP to go® su vrlo udobna i energetski učinkovita grijaća ploha. Osigurajte ugodnu toplinu bez propuha, prašine i neugodne buke. Istina je da je početno ulaganje nešto više nego u drugim sustavima. Međutim, investicija će se vratiti vrlo brzo zahvaljujući energetskoj učinkovitosti, radu bez održavanja i iznimno dugim vijekom trajanja. Samo malo proizvoda ima tako niske troškove životnog ciklusa.

Sigurno će Vas očarati.

Vaš radia.expert-Team

radia.expert

Primjer izračuna

Rješavamo grijanje prostora s dimenzijama L x Š x H= 6 x 4 x 3,5 m Gubitak topline od: 1.700 W (ti = 18 °C)
Kondenzacijski kotao: (tw1 =70 °C, tw2 = 55 °C)
Koristeći naš Online Kalkulator dobivate: 2 trake, dužine 4 metra, KSP to go® 600

Ergebnisausgabe:

Box č. Sadrž. Kom. Qi,Traka [W] Qi,Ukup [W] Qi,TOT [W]
Box 1.2 KSP to go®600 / 2 m 4 554 1108 2216
Box 4 KSP to go®-garn. razdjeljnika-Set 600 2 135 135 270
Box 7 KSP to go®-set spojnica 600 2 0 0 0
Ukupno:       1.243 2.486
 1. 1. Izračunajte brzinu protoka traci (ovdje za paralelni spoj - svaka traka neovisni krug grijanja):
  Formel
  Dalje, odredite gubitak tlaka svih komponenti.

 2. Pored dijagrama 1, gubitak tlaka u topl. Ploči KSP to go® 600
  cca 1 Pa/m (0,01 mbar/m).

  Δp1 = R ∙ Li,Ukup = 1 Pa/m ∙ 4 m = 4 Pa (0,04 mbar)

 3. Pored dijagrama 2, gubitak tlaka u razdjeljniku KSP to go® 600 ΔP2 = cca 30 Pa (0,30 mbar).

 4. Pored dijagrama 2, gubitak tlaka u crijevima od nehrdjajučeg čelika KSP to go® 600
  Δp3 = cca 45 Pa (0,45 mbar).

 5. Zbrojimo ukupni gubitak tlaka:
  ΔpTOT = Δp1 + Δp2 + Δp3 = 4 + 30 + 45 = 79 Pa

Kao što vidite, gubici tlaka su u ovom slučaju minimalni. U većini projekata KSP to go®, oni će biti vrlo niski. Zbog toga je kontrolna sposobnost ventila korištenih s KSP to go® rasponom općenito vrlo visoka.

Napomena: Ako Vaš izračun pokazuje visoki gubitak tlaka od> 20 kPa (> 200 mbar), znači da KSP to go® asortiman nije prikladan za ovaj projekt. U tom slučaju možete promijeniti liniju proizvoda i odabrati KSP. Jednostavno pošaljite svoj projekt na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i naši tehničari će vam pomoći.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.